คาร์ซีทสำหรับเด็กเล็กถึงวัยเรียน แบ่งตามอุปกรณ์มาตรฐานที่มาพร้อมคาร์ซีท

  • แบบมีเบาะรองนั่ง พนักพิง พร้อมสายเข็มขัดที่ไหล่ ใช้ได้ตั้งแต่ 9 เดือน – 7 ปี (คาร์ซีท)
  • แบบมีเบาะรองนั่ง พนักพิง พร้อมที่กั้นหน้า ใช้ได้ตั้งแต่ 9 เดือน – 12 ปี (บูสเตอร์)

**ข้อแตกต่างระหว่างคาร์ซีทและบูสเตอร์ คือ คาร์ซีทจะมีสายเข็มขัดที่ไหล่ในขณะที่บูสเตอร์จะไม่มีสายเข็มขัดที่ไหล่ของเด็ก

No products were found matching your selection.