นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนสินค้าด้วย

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า

1.1 นำสินค้าที่ไม่ผ่านการใช้งานและยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมมาเปลี่ยนสินค้าได้ใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนสินค้าด้วย

1.2 เรารับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะที่มีปัญหาบกพร่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี เป็นต้น

1.3 ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งคู่มือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมตัวสินค้าให้ครบถ้วนด้วยนะ

1.4 ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ ลูกค้าจะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

1.5 สินค้าใหม่ที่เปลี่ยนจะต้องมีราคาสูงกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิม ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างของสินค้าที่เกิดขึ้น (หากมี) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนส่วนต่างหากสินค้าใหม่มีราคาที่ต่ำกว่าสินค้าเดิม

1.6 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างของราคาสินค้าที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างหากสินค้าใหม่มีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าเดิม

1.7 ในกรณีที่เปลี่ยนสินค้าจากความต้องการของลูกค้าเอง เช่นเปลี่ยนใจ เปลี่ยนรุ่น เปลี่ยนสี ลูกไม่นั่ง ฯลฯ สามารถเปลี่ยนได้โดยสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ยังไม่ผ่านการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าดำเนินการเปลี่ยนสินค้า10% (จากราคาที่ซื้อ) และลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด

1.8 การเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากความต้องการของลูกค้าเอง ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งใหม่ทั้งหมด

2. หลักฐานในการเปลี่ยนสินค้า

2.1 หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)

2.2 หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบ อื่นๆ

3. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน

3.1 ในการชำระผ่านบัตรเครดิตขณะที่ระบบยังไม่ได้ตัดเงิน และสินค้ายังไม่ได้จัดส่งจะทำการ Void ให้ลูกค้า

3.2 กรณีที่ตัดเงินวางวงเงินบัตรแล้ว หรือจัดส่งสินค้าแล้วทุกกรณีเราจะทำการโอนเงินคืนให้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทำการส่ง หลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร

บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.