การรับเปลี่ยน-คืนสินค้า

  • รับเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่มีความผิดพลาดจากโรงงาน ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปจากร้าน หรือ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่บ้าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • กรณีเปลี่ยนสินค้า เนื่องจาก ซื้อผิดรุ่น สี หรือ ลูกไม่นั่ง ไม่สามารถคืนสินค้าได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถขายต่อได้ โดยมีค่าดำเนินการ 500 บาท
  • สินค้าที่มีคราบ รอยเลอะ ใช้งานแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี
  • ถ้าลูกต้องการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มีมูลค่าต่ำกว่า ไม่คืนส่วนต่าง