เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติ โดยมีระยะเวลาประกันสำหรับสินค้าแต่ละกลุ่ม

* เงื่อนไขการรับประกันนี้ครอบคลุมสำหรับสินค้าที่ซื้อตั้งแต่ 1 ก.ค 2565 

ระยะเวลารับประกัน

  • สำหรับสินค้ารับประกัน 1 ปีการรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติซึ่งได้แนะนำไว้ในคู่มือ บริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นบริษัทคำนวณค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง
  • สำหรับสินค้ารับประกัน 2 ปี ครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติซึ่งได้แนะนำไว้ในคู่มือ บริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับการชำรุดที่เกิดขึ้นในปีที่ 2 ค่าอะไหล่ลด 50% ไม่มีค่าบริการ หลังจากนั้นบริษัทคำนวณค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง
  • สำหรับสินค้ารับประกัน 5 ปี ครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติซึ่งได้แนะนำไว้ในคู่มือ บริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับการชำรุดที่เกิดขึ้นในปีที่ 2-5 ค่าอะไหล่ลด 50% ไม่มีค่าบริการ หลังจากนั้นบริษัทคำนวณค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง

2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกันนี้
  • ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อบนบัตรรับประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกัน
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักาาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
  • การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิท สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ และการเสื่อมของชิ้นส่วนแรซิน จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
  • ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม

3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สินค้า

4. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว

5. สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผล อย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้

6. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น

7. อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปี นับการปีที่หยุด การผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ

8. เมื่อลูกค้าได้รับของแล้วพบว่า “ชำรุดจากการขนส่ง” แจ้งเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ได้ภายใน 3 วันจากวันที่ได้รับ หากแจ้งภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

กรณีต่อไปนี้ ไม่ อยู่ในข่ายการรับประกัน

  1. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
  2. ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ
  3. ผลิตภัณฑ์ชำรุด บุบสลาย หรือเกิดรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ความประมาทเลินเล่อ ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ กัดแทะ
  4. อุปกรณ์ใช้ร่วมต่างๆ อันต้องชำรุด สึกหรอ ตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ
  5. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก และภายในผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวโครงคาร์ซีท ตัวโครงรถเข็นเด็ก ผ้าหุ้มเบาะคาร์ซีท ผ้าหุ้มเบาะรถเข็นเด็ก

9. การขยายการรับประกันสินค้า

การขยายการรับประกันสินค้า
สามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ที่  https://forms.monday.com/forms/524df455c971502e897b0fcd327babe5?r=use1
 
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
  • การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิม สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ และการเสื่อมของชิ้นส่วนแรซิน จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ
  • ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
  • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สินค้า
  • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว
  • สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผล อย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้
  • การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัดเท่านั้น
  • ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
  • อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปี นับการปีที่หยุด การผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ
เมื่อลูกค้าได้รับของแล้วพบว่า “ชำรุดจากการขนส่ง” แจ้งเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ได้ภายใน 7 วันจากวันที่ได้รับสินค้า หากแจ้งภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 
Q : คาร์ซีท รถเข็น รับประกันสินค้า 5 ปีมีแบรนด์ไหนบ้าง?

A : ทุกแบรนด์ Aprica, Ailebebe, KinderKraft, Prince&Princess และ Renolux

Q : สินค้าแต่ละชิ้น รับประกันส่วนไหนบ้าง

A : กลุ่มรถเข็นเด็ก คาร์ซีท รับประกันส่วนโครงสร้าง และกลไกการทำงานของตัวสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (ตู้อบUV / เครื่องอุ่นนมและอาหารเด็ก / Hi-Low Bed&Chair แบบอัตโนมัติ) รับประกันเฉพาะตัวเครื่องที่มีปัญหาจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น

*ทางเราไม่รับประกัน กรณีลูกค้าใช้งานผิดวิธี หรือไฟตก จนทำให้แผงวงจรเกิดความเสียหาย