** เฉพาะรถเข็นเด็ก คาร์ซีท          เท่านั้น **

บริการซักทำความสะอาด

  • เพราะคาร์ซีทและรถเข็นเด็ก ที่ลูกๆ ต้องใช้ทุกวัน จะโดนฝุ่นควัน คราบอาเจียน อาหาร คราบน้ำลาย ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ แนะนำ ควรทำความสะอาดทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน
  • สามารถกำจัดได้ทั้งคราบอาหาร และคราบสกปรก ด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนโยน ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดผลกับลูกน้อย และฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Streamer
  • ค่าบริการครั้งละ 1,000 บาท

เข้ารับบริการซักทำความสะอาดได้ที่ BabyGift Service ทั้ง 3 สาขา

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่