ข้อควรระวังการใช้คาร์ซีท

 • ใช้สำหรับเด็กนั่งเท่านั้น กรุณาหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของที่มีน้ำหนักลงบนเบาะ หมอนรองตัว รองศรีษะ หรือผ้าหุ้มที่มีความนุ่มเพราะอาจเกิดรอยยับเสียหายผิดรูปได้
 • เมื่อพบความผิดพลาดในการใช้งาน ไม่ควรถอดอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนใดๆ เอง สอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-381-7175 หรือศูนย์บริการ 3 สาขาใกล้บ้าน
 • หากต้องการเคลื่อนย้ายคาร์ซีทควรยกอย่างระมัดระวัง มิให้ตกหล่นหรือกระแทกเพราะอาจทำให้กลไกหรือชิ้นส่วนภายในแตกหักหรือเสียหายซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับเด็ก
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ควรนำคาร์ซีทเข้ารับการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสภาพหรือเปลี่ยนโครงคาร์ซีทตัวใหม่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอุบัติเหตุ (ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ babygiftretail.com )
 • คาร์ซีทที่มีหลังคาบังแดดควรติดตั้งให้ถูกต้อง (รุ่น Kurutto ควรติดกระดุมล็อคทุกครั้ง) และเปิดปิดด้วยความระมัดระวัง ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดปิดได้ตามปกติให้ตรวจสอบการติดตั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ไม่ควรฝืนเพราะอาจทำให้ชำรุดแตกหักได้
 • ระวังเศษอาหาร ขนม ของเล่นขนาดเล็ก หรือเหรียญ ไม่ให้ตกลงไปในช่องใต้ฐานคาร์ซีท เพราะอาจทำให้กลไกการใช้งานติดขัดและเสียหายได้
 • หากไม่ได้ใช้งานคาร์ซีทเป็นเวลานานไม่ควรทิ้งไว้ในรถยนต์หรือตากแดด ควรถอดออกจากรถและเก็บในที่ร่มเพื่อยืดอายุการใช้งาน
 • การใช้คาร์ซีทแบบหมุนได้ 360 องศา ต้องปรับระดับการเอนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมของแต่ละรุ่น ควรตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกก่อนการหมุนทุกครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถหมุนได้ ให้ตรวจสอบองศาการเอนว่าถูกต้องหรือไม่ ไม่ควรฝืนเพราะอาจทำให้ชำรุดได้
 • ในกรณีใช้ Kurutto ระบบติดตั้งด้วย ISOFIX ควรเก็บอุปกรณ์ไว้เสมอซึ่งประกอบด้วย
  • ตัวนำร่อง ISOFIX สำหรับติดตั้ง ถ้าหายจะทำให้ติดตั้งไม่สะดวก
  • ตัวครอบหัวล็อค ISOFIX สำหรับเก็บ ถ้าหายจะไม่สามารถเก็บขาล็อคได้

สอบถามหรือสั่งซื้อ   Babygiftretail


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :