ตั้งแต่มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทางเบบี้ กิ๊ฟ ของดให้คำแนะนำและบริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ Aprica Ailebebe ที่ไม่ได้ซื้อจากตัวแทนที่ถูกต้องในประเทศไทย และสำหรับลูกค้าที่ได้สั่งซื้อ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ Aprica และ Ailebebe มาจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวแทนที่ถูกต้อง ขอความกรุณาทุกท่านโปรดติดต่อขอรับริการหลังการขายจากแหล่งที่ท่านได้ซื้อมา

ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดเรียนกขอสติ๊กเกอร์และบัตรรับประกันจากร้านค้าที่จำหน่ายทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการเบบี้ กิ๊ฟ ทั้ง 9 สาขา

เบบี้ กิ๊ฟ ขออนุญาตปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดงทุกกรณี เพื่อคงไว้ซึ่งบริการที่ดีเยี่ยม และอะไหล่แท้นำเข้าจากศูนย์ Aprica Ailebebe ที่มีจำกัดเฉพาะตัวแทนที่ดีรับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ได้ที่

สอบถามหรือสั่งซื้อ   Babygiftretail