รายละเอียด

ชุดติดตั้งสำหรับติดผนังจาก iBaby ใช้งานร่วมกับ iBaby Monitor รุ่น M6, M6T, M6S และ M7 (แยกจำหน่าย)

ช่วยเก็บรักษาจอภาพให้ปลอดภัยในตำแหน่งที่คุณต้องการ สามารถติดตั้งจอภาพของคุณได้อย่างปลอดภัย เช่น ข้างเตียงนอนเด็ก เปลเด็ก หรือติดที่ผนังได้

วีดีโอวิธีการติดตั้งชุดติดตั้งบนผนังสำหรับ ibaby รุ่น M6, M6T, M6S และ M7


Weight 1.0000 kg