การรับประกันสินค้า รถเข็นเด็ก และคาร์ซีท

การรับประกันสินคา รถเข็นเด็ก และคาร์ซีท

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ได้ที่ https://www.babygiftservice.com/ ด้วยตัวคุณเอง ขยายเวลาการรับประกันสินค้านาน 4 ปี เต็ม

เฉพาะสินค้าประเภท รถเข็นเด็ก และ คาร์ซีท Aprica Ailebebe

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้ามีช่วงเวลารับประกันอะไหล่และค่าแรง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า และยินดีให้บริการซ่อมโดยไม่คิดค่าแรง 4 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า

2. บริษัทฯ จะทำการซ่อม เปลี่ยน อะไหล่โดยไม่คิดค่าบริการสำหรับชิ้นส่วนที่ขาดหาย หรือชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติ ตามที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะเวลารับประกัน 1 ปี

3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

• เมื่อลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกันนี้

• ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อบนบัตรรับประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกัน

• ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักาาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

• การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิท สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ และการเสื่อมของชิ้นส่วนแรซิน จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดด

• ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆ

• ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม

4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สินค้า

5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว

6. สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลอย่างราุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้

7. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยจากผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์ และเป็นสินค้านำเข้าพร้อมลงทะเบียนรหัสสินค้าโดย บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น

8. อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา 3 ปี นับการปีที่หยุด การผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ